Vyrazili jsme se podívat na Pálečský statek

V pátek 23. června jsme se vydali směrem na Páleč, kde jsme navštívili naše partnery z Pálečského statku. Tento spolek nadšenců pracuje s vyčerpanou a intenzivním zemědělstvím zdecimovanou krajinou, do které se snaží navracet původní krajinné prvky jako tůňky či mokřady. Kromě toho jim není cizí ani aplikace procesů čištění vody, jejichž podstata je přírodě velmi blízká, a proto tu najdeme třeba kořenovou čistírnu.

To vše tak lze vidět i v rámci jejich workshopů pro školy!

Během prohlídky jsme se dozvěděli další nové informace o problematice jednotlivých krajinných prvků, a hlavně jsme je mohli vidět v celé jejich kráse na vlastní oči, což je důležitá součást pro ucelení faktů.

Ke konci prohlídky jsme s Pálečským statkem prodiskutovali možnosti spojených sil a čeho bychom rádi během naší spolupráce dosáhli. Jejich terénní programy s praktickým základem totiž skvěle navazují na náš interaktivní workshop Voda v krajině!

Moc děkujeme našim kolegům z environmentálně osvětové bubliny za pozvání na jejich pozemky, společné setkání jsme si opravdu užili! Vaše nadšení podporuje to naše a věříme, že společnými silami probudíme „zelený“, nebo tedy spíše v barvě vody „modrý“, zájem i u dalších jednotlivců či skupin.

No a abychom ukázali, že nám práce v terénu také není vůbec cizí, vypomohli jsme alespoň chvíli s hrabáním sena!

Tak zase někdy na viděnou!