Více než čtvrtina pitné vody, kterou denně spotřebujeme, skončí v záchodě!

Na splachování v domácnostech přijde 26 % celkové spotřeby pitné vody. To znamená, že jen za tímto účelem spotřebuje čtyřčlenná rodina 89 litrů pitné vody denně. Toto číslo je ohromující. Je nutné splachovat zrovna pitnou vodou? Jaká jsou jiná řešení? A když je třeba používat pitnou vodu, musí jí být tolik?

Ano, jde to jinak. A ne, nemusí jí být tolik. Podívejme se na to popořadě.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak šetřit vodu při splachování, je instalovat k toaletě splachovací systém s dvojčinným splachováním. Takové toalety umožňují zvolit objem splachující vody adekvátní potřebě. Větší objem odpovídá v průměru 6 litrům vody, malý pak přibližně 3 litrům, přesně to záleží na výrobci konkrétního sanitárního zařízení. Oproti obvyklým 10 litrům, což bývá obvyklí objem vody spotřebovaný u běžných záchodů, se jedná o významnou úsporu. Při úsporném splachování tak můžeme ušetřit až 9 000 l vody/rok. Tolik vody naplní bazén o rozměrech 3 x 4 x 1 m. Investice do dvojčinného splachování je minimální v řádech jednotek tisíců.

Ideální by však bylo nemuset používat na splachování pitnou vodu vůbec. Toto řešení je však finančně náročné a nemusí být proveditelné pro každý tip bydlení. V nových domech se v současné době například připravují systémy, které ke splachování používají vodu dešťovou. Jedná se však o složitý systém, který musí počítat s oddělením celého systému od rozvodů vody pitné a zároveň zajistit, aby bylo možné v případě nedostatku dešťové vody použít i vodu pitnou. Dále jsou zapotřebí akumulační nádrže s vhodným objemem doplněné filtrem, aby se z vody odstranily největší nečistoty a omezil se její zápach. Tato varianta je jednoznačně mnohem šetrnější než splachování pitnou vodou, je ale vždy nutné důkladně posoudit návratnost investice, což se řeší jednotlivě případ od případu.

Přemýšlíte i Vy, jak doma snížit svou spotřebu vody? Obraťte se na nás. J Rádi Vám připravíme optimální návrh, který bude na problematiku hospodaření s pitnou vodou nahlížet komplexně.