Koloběh vody

Jaká je cesta vody z přírody k nám do domácností, a pak zpět do řek? Podívejte se na sérii videí!

Cesta pitné vody

Úpravna vody

Jakým způsobem dostaneme z vody, kterou čerpáme z podzemí, řek či jezer, vodu pitnou? Jaké jsou jednotlivé kroky v úpravně vody? Jak to vše funguje?

Jak doma hospodařit s vodou

Jaká je denní spotřeba našich domácností? Kde nám proteče nejvíce vody? A lze nějak tento průtok omezit? Jak to vše funguje?

Čistírna odpadních vod

Co všechno se musí s použitou vodou z domácností stát, abychom ji mohli zase vrátit do přírody? Co patří a nepatří do odpadu? Jak taková čistírna vlastně funguje?

Jak je to se suchem v Kapském Městě?

Koloběh vody

Spočítat celkové množství vody, které spotřebováváme přímo i nepřímo, se snaží metoda vodní stopy.

Co patří a nepatří do kanalizace

Voda! – Festival Nechme se překvapovat