Environmentální den AVU

V úterý 11. října se Kačka s Kubou postarali o odpolední program v rámci environmentálního dne Akademie výtvarných umění v Praze.

Celo(půl)denní program na stánku H2Ospodař!

Odpolední program zaměřený na Vodu v krajině

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ