Nabídka workshopů na školní rok 2023/2024

Přestože jsme přes léto s výstavou H2Ospodař! navštívili jen pár příměstských táborů, rozhodně nezahálíme! Prázdniny jsme věnovali vylepšování našich workshopů, které už dobře znáte, ale také tvorbě programů zcela nových, tentokrát zaměřených pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ i gymnázií. Pojďme se nyní podívat na to, jaké změny se udály a co nabízíme ve školním roce 2023/2024! Začneme od workshopů pro nejmenší.

Zatímco dva stávající workshopy Cesta vody a Voda v krajině potkaly pouze drobné změny, ten třetí – Příběh kapky, který jsme v minulém školním roce zprostředkovávaly nejčastěji, jsme rozdělili na dva celky.

Ti úplně nejmenší, tedy děti od tří let, se s cestou vody s člověkem a jejím koloběhem seznámí v rámci programu Cesta kapičky Jarmilky.

Pro předškoláky a žáčky z prvních i druhých tříd jsme pak upravili náplň původního workshopu Příběh kapky Jarmily.

Vodní infrastruktura, první z nových workshopů pro druhý stupeň ZŠ a SŠ, volně navazuje na Cestu vody a rozšiřuje ji. Ukazuje celou tu dlouhou cestu, kterou musí voda urazit uzavřená v potrubí od zdroje, přes již známou vodárnu, domácnost a čistírnu zpět do recipientu. Účastníci se seznámí s pravidly i úskalími spojenými s dopravou vody,
ale také s používanými materiály a původem ceny vodného
a stočného. Během workshopu si pak sami zkusí na základě získaných znalostí sestavit vlastní distribuční síť a vypočítat, kolik je stojí voda potřebná na jednotlivé dennodenní aktivity.

Druhý vytvořený program Voda ve městě se týká stále častěji zmiňované problematiky modrozelené infrastruktury.
Po úvodní teoretické části se žáci a studenti stanou členy jedné z pěti rodin žijících v H2Ospodářově. Formou kooperativní hry se snaží svépomocí i ve vzájemné spolupráci své město zvelebit a lépe přizpůsobit na změnu klimatu. Limitováni jsou ovšem svými schopnostmi, financemi a pokyny městského úřadu a banky. Díky této aktivitě jsou účastníci seznámeni s prvky modrozelené infrastruktury i možnostmi jejich implementace do městské zástavby. Zároveň jsou ale přímo konfrontováni s problémy týkajících se legislativy a administrativy.

Pokud Vás workshopy zaujaly, neváhejte se ozvat naší koordinátorce na info@h2ospodar.cz! Více informací naleznete na našem webu.