Workshop Voda v krajině

Sucho i záplavy – vody je málo, ale i moc. Žáci si na modelu vyzkouší, jak funguje šíření vody v krajině a jak se můžeme bránit extrémům.

Naše planeta není zelená, ale modrá. Povrch planety Země je z 71 % tvořen vodou. Voda je všude. Tam, kde ji vidíme – v oceánech, mořích, jezerech, řekách, ale i tam, kde ji na první pohled vidět nelze. Najdeme ji v půdě, rostlinách, živých organismech – vždyť i naše tělo je cca ze 2/3 tvořeno vodou. Tak jak je možné, že neustále slyšíme, že je vody málo a že jí musíme šetřit? Jak to, že je sucho – jak je možné, že voda není?

Během interaktivního workshopu Voda v krajině se účastníci dozví, jak funguje distribuce vody na naší planetě, a čím to je, že je jí tak málo, jak se říká. Žáci si na názorných modelech vyzkouší krajinné prvky a jejich schopnost vodu zadržet. Pochopí, jak moc je důležité s krajinou hospodařit, a rovněž se dozví konkrétní možnosti, jak krajinu může měnit lidstvo, ale zároveň i oni jako jednotlivci ve svém blízkém okolí.

Obecné informace

Věková skupinaZákladní škola (3. – 9. třída)
Střední škola
Počet žáků/workshop15-30 žáků/třída
Délka trvání90 minut (přestávky zachovány)
Místo realizaceInteriér či exteriér školy
Cena*110 Kč/žák
FinancováníLze hradit z operačního programu
OPJAK Šablony pro MŠ a ZŠ
*Cena je orientační – cenová kalkulace je vždy připravena na míru.

Klíčová slova

Rozložení vody na planetě

Malý a velký koloběh vody

Specifika vodních zdrojů v ČR

Zádrž vody v krajině

Pohyb vody v krajině

Výstupy

 • Povědomí o tom, kde všude se nachází voda na naší planetě
 • Znalost koloběhů vody a jejich ovlivnění chováním člověka
 • Porozumění rozdílům přírodní a antropogenní krajiny
  • Znalost vlastností typů krajin a proč je oba potřebujeme
 • Pochopení rozdílného vsakování vody skrz různé materiály
 • Porozumění vlivu člověka na zásoby vody v krajině

Fotogalerie

Další aktivity navazující na workshop Voda v krajině

Pálečský statek, z.s. (www.palecskystatek.cz) – vše, co si žáci vyzkouší na našich modelech, mohou v reálném světě vidět zde!

 • Program je zaměřen na rozvíjení kompetencí žáků a studentů ZŠ a SŠ v klíčových environmentálních oblastech.
 • Hlavním cílem programu je předávání vzorů dobré praxe v oblasti ochrany přírody a managementu přírodních zdrojů.
 • Edukace probíhá formou terénní výuky, kterou představuje strukturovaná cesta krajinou zaměřená vždy na konkrétní biotop.
 • Program je koncipovaný do čtyř na sebe navazujících čtyřhodinových výukových bloků (louka a sad; tůně a potok; půda; remízek a les).

Pro více informací kontaktujte emailovou adresu info@palecskystatek.cz nebo telefonní číslo 737 909 127.

Zaujal Vás tento workshop?

Nebo vyplňte poptávkový formulář níže.

Nezávazná poptávka

  Kontaktní osoba

  Základní/mateřská škola

  Poptávka workshopu