Ladovská zima za okny je. Co to znamená?

Leden byl štědrým měsícem, a to jak do úhrnu srážek (dle českého hydrometeorologického ústavu byl úhrn na většině území nadprůměrný[1]), tak do teplot, které se i v nížinách dostávaly pod nulu, a tím pádem jsme si sníh mohli užívat i tam.  Tento návrat ladovské zimy vzbudil v mnohých dojem, že je sucho pro tento rok zažehnáno. Dokonce se začaly objevovat hlasy z řad laické veřejnosti, že to je jasné, že za návrat sněhu může omezení letecké dopravy. Jak to tedy s tím počasím a suchem je? A co s tím mají co dělat osobní letadla?

Srovnání úhrnu srážek za období 1.1. do 31.1. 2021 s dlouhodobým průměrem 1961-2010

0Ano, leden byl na srážky nadprůměrný a díky nízkým teplotám se sněhová pokrývka udržela i mimo horské oblasti. K 1.2.2021 bylo celkové množství vody ve sněhové pokrývce na území České republiky 1,444 mld. m3, což je cca 18,3 l vody na jeden metr čtvereční.[2] To je dobrá zpráva pro sucho, protože jedním z faktorů, který sucho bezpochyby ovlivňuje, je stav sněhové pokrývky v zimě. Není to však faktor jediný. Nedávno se vědcům z německého Helmholtz centra podařilo zjistit, že sucho v létě nejvíce ovlivňuje úhrn srážek a teploty v dubnu. Pokud je duben příliš teplý s malým množstvím srážek, odpaří se z půdy velké množství vlhkosti a zvýší se tím pravděpodobnost sucha v nadcházejícím létě.[3] Jelikož je sucho definováno jako plíživý jev[4], který je ovlivňován mnoha faktory, nelze ještě na základě na srážky nadprůměrného ledna dělat závěry. Suché léto není vůbec zažehnáno.

A jaký má vliv snížení letecké dopravy na změnu počasí? Jaký je vlastně vliv lokálních výkyvů znečištění na počasí? To je velmi složitá a komplexní otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět.  Existují studie[5], které ukazují na přímé vlivy lidské činnosti na místní výkyvy klimatu. Na pobřeží Atlantského oceánu bylo provedeno pozorování, které zjistilo minimální koncentraci ozónu a oxidu uhelnatého počátkem týdne (po víkendu, během kterého se lidská činnost tlumí), zatímco nejvyšší koncentrace byly pozorovány později v týdnu. Tento cyklus odpovídal pozorované týdenní variabilitě regionálních srážek.  Na základě tohoto zjištění by mohla vzniknout hypotéza, že utlumení lidské činnosti během víkendu přináší více srážek. Podobná studie byla provedena i v Evropě[6], ta však vliv srážek na týdenní cykly neprokázala. U teploty však ve všech analyzovaných zemích potvrdila existenci významných týdenních cyklů. Lze z toho dělat závěry? Asi ještě ne.  Kromě nedostatku pozitivního důkazu o existenci těchto cyklů jsou v posledních letech diskutována jejich možná fyzikální vysvětlení.[7] S jistotou však můžeme říct, že tyto cykly nejsou ovlivňovány leteckou dopravou. Letadla na to totiž létají moc vysoko. Když bychom hledali, co způsobuje tyto cykly, měli bychom se zaměřit spíše na pozemní dopravu.

Tak co ta osobní letecká doprava? Ano, v rámci současné pandemie došlo ke značnému omezení osobní letecké dopravy. To je dobře. Předpokládá se, že osobní letecká doprava se podílí 2,5-5 procenty na celkové lidmi způsobené změně klimatu [8], což není málo. Nicméně snížení koncentrace CO2 se za poslední rok nekonalo, ba naopak.[9] A tak ani důsledkem pandemie, ani důsledkem snížení mobility lidí za poslední rok, nedošlo k jejímu zlepšení.

Přeneseme-li výše zmíněné informace na naši otázku: Může za sníh během letošního ledna snížení osobní letecké dopravy? Bohužel musíme konstatovat, že není nic, co by tento fakt potvrdilo.

Změna klimatu tu s námi zkrátka je a my bychom měli mít stále na paměti, že každou naší činností ovlivňujeme svět kolem sebe. Vším co děláme, za sebou necháváme nějakou stopu – ekologickou, vodní. Vodní stopa je pro náš tým H2Ospodářů teď velkým tématem. Sledujte náš instagram a dozvíte se více.


[1] https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/sra_srov.html

[2] https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/snih/20210201.pdf

[3] https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-muze-za-letni-sucha-ukazalo-se-ze-k-nim-prispiva-teply-duben?fbclid=IwAR3PFam2tPF-1XZqyh0UrKplQ2GVhN4S5-yJ_H6NDhUqENpY7nxStdjklOE

[4] https://www.intersucho.cz/cz/o-suchu/co-je-sucho/

[5] https://www.nature.com/articles/29043?fbclid=IwAR3xKgjsyAgWkJ8On5_VmaQyQ0zJqxiiDp9deRH2hCdgA3SYM6GuNDyhN9c

[6] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/3/4/044005?fbclid=IwAR15kdJi519rrPL_7xXjLg1ih1BLXm7znrGtMgqWZBe86SC_HBD9t0N-bBU

[7] https://acp.copernicus.org/articles/12/5755/2012/?fbclid=IwAR27AZrSl8GCcJTfbuW3xxERgVTqtARC75ekuT_UoURY1wBEcvJMKtULuOY

[8] https://www.grida.no/climate/ipcc/aviation/index.htm

[9] https://magazin.gnosis.cz/koncentrace-sklenikovych-plynu/