Hospodář spolupracuje s CCBC

Hospodáři spojili své síly s Českou koalicí pro ochranu biodiverzity – CCBC. Česká koalice pro ochranu biodiverzity sdružuje a pomáhá neziskovým organizacím chránit faunu a flóru po celém světě i v České republice. Je zapojena do ohromného množství prospěšných projektů.

Aktuálně připravila unikátní knihovnu online vzdělávacích materiálů se zaměřením na biodiverzitu a věci s ní související. Knihovna slouží jak kantorům, tak žákům a jejich rodičům. Každý si zde najde své téma, které ho právě zajímá.

Tým Hospodářů pro vás spolu s CCBC připravil téma Mizející voda. Téma je zpracované ve čtyřech videích, ke kterým jsou připraveny i čtyři pracovní listy.

Videa a pracovní listy naleznete buď na webu CCBC či u nás v sekci cesta vody.

„Prakticky každá negativní změna v životním prostředí je vratná a dříve či později napravitelná (například znečištění vody či ovzduší). Vyhubení rostlinných a živočišných druhů je však změna nevratná a neodčinitelná. S každým zmizelým druhem je život na této planetě o něco chudší a smutnější.“

CCBC