Využití odtoku z čistíren odpadních vod pro hydroponické pěstování

Hydroponické pěstování – co to vlastně znamená? Hydroponické pěstování neboli zkráceně hydroponie je moderní a inovativní metoda, která umožňuje růst rostlin bez použití půdy. Namísto toho se rostliny pěstují v roztoku živin, který je přiváděn přímo k jejich kořenům.

Hydroponické pěstování se používá po celém světě, hlavně v zemích, kde mají nedostatek vody nebo místa pro pěstování plodin. Tento způsob umožňuje pěstovat rostliny v jakémkoli klimatu, bez ohledu na sezónu nebo podnebí. V hydroponickém skleníku či farmě může být využito i umělé osvětlení a kontrola teploty a vlhkosti, což umožňuje dosažení optimálních podmínek pro růst rostlin.

Použití hydroponického pěstování má mnoho výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří vyšší výnosy, snížení nákladů na hnojiva a pesticidy, značná úspora vody a mnohem nižší znečištění životního prostředí. Hydroponickým roztokem může být uměle namíchaný živný roztok, ale také vyčištěná odpadní voda. Tato voda totiž stále obsahuje živiny, které rostliny potřebují pro svůj růst, tím je myšleno převážně dusík a fosfor, ale i jiné prvky – např. vápník, hořčík, draslík a bór.

Použití vyčištěné odpadní vody na hydroponické pěstování je další možnost, jak šetřit vodu, snižovat její znečištění a recyklovat jak ji, tak i v ní obsažené živiny. Dnešní moderní technologie umožňují vysoce kvalitní čištění odpadní vody, což ji dělá vhodnou pro použití v hydroponických systémech. Takové využití odpadní vody může snížit náklady na zavlažování a přispět k udržitelnému využívání vodních zdrojů.

Autorka: Maka (Martina Hřebeková)

Zdroje:

1.         CIFUENTES-TORRES, L. et al. Hydroponics with wastewater: a review of trends and opportunities. Water and Environment Journal, 2021, sv. 35, č. 1, s. 166-180. ISSN 1747-6585.

2.         JONES, J. B. Complete guide for growing plants hydroponically. CRC Press, 2014. 223 s. ISBN 978-1-4398-7669-5.

3.         ASANO, T., BURTON, F., LEVERENZ, H., TSUCHIHASHI, R., TCHOBANOGLOUS, G. Water Reuse: Issues, Technologies, and Applications: Issues, Technologies, and Applications. McGraw-Hill, 2007. 1616 s. ISBN 9780071459273.