Vodní mafie v Indii, Pákistánu, ale třeba i USA

Vody je na planetě stále stejné množství, ovšem její rozložení se mění. Světová populace se zvětšuje, ekonomika roste a státy se rozvíjí – všechny tyto atributy mají za následek vyšší nároky na množství vody. Ovšem zásoby sladké vody se nám na některých místech planety značně zmenšují.

Tím, jak sladké vody ubývá, dochází k většímu tlaku na trhu s vodou. V některých částech světa je dokonce lukrativnější prodávat vodu než drogy. Těmto překupníkům vody se říká vodní mafie. Mohou to být přímo firmy, anebo určité gangy. Voda je extrémně ceněná surovina, znamená pro nás život. U nás jí máme dostatek, ovšem v jiných částech světa tomu tak nemusí být. Na několika příkladech si ukážeme, jaká je situace ve světě.

V USA ve městě Flint proběhla v roce 2014 velká vodní krize týkající se pitné vody. Tehdejší guvernér se rozhodl, že určitou dobu bude odvádět vodu z řeky k obyvatelstvu bez toho, aniž by se upravila. Ovšem řeka Flint byla velmi silně znečištěna, a to blízkou automobilovou výrobou. Lidem v domácnostech tekla žlutá až nahnědlá voda, kterou nemohli pít ani se s ní umývat. Lidé byli nuceni si kupovat balenou vodu, která byla mnohonásobně dražší. V porovnání se světem je v USA balená voda velmi drahá, jeden a půl litrová láhev vás může vyjít na 40 korun. Společnost Nestlé v blízkosti města Flint nalezla zdroj pitné vody. Koupila si práva na odběr této vody, rozhodla se jí balit a ve městě prodávat. Když tento fakt vyplul na povrch, společnost Nestlé se rozhodla část této vody dát městu zdarma.

Velmi specifická situace je též ve městě Dillí v Indii. Víceméně každý obyvatel si zde kupuje vodu od gangů vodní mafie, jak bohatí, tak chudí. Důvodem je, že v Dillí a okolí žije okolo 28 milionů lidí. Přibližně 30–40 % obyvatelstva nemá přístup k pitné vodě z vodovodu. Voda poskytovaná vládou je vždy zdarma, ovšem je jí značný nedostatek. Vodní mafie zde spolupracuje s úřady i policií. Za 200 litrů pitné vody si účtují přibližně 250 korun. Překupníci vodu kradou ze studní přiléhajících k posvátné řece Jamuna. Tento nadměrný odběr z vrtů a studen extrémně snižuje hladinu podzemní vody.

Další příklad je opět z rozvojové země, a to z Pákistánu. Okolí města Karáčí není připojeno k městskému vodovodu. Voda je do okolí od vlády dovážena zdarma autocisternami. Většinou se lidé v této oblasti musí ale spolehnout na lokální gangy. Tyto gangy ovšem prodávají vodu, která je slaná a má zhoršenou kvalitu. Během posledních šedesáti let se populace ve městě Karáčí zvýšila z 500 tisíc na 20 milionů lidí. Město má značné problémy pokrýt potřebné množství vody pro obyvatelstvo. Voda z vodovodního potrubí domácnostem teče tři dny a následně je potrubí na čtyři dny zavřené. Ve městě a okolí můžete najít oblasti, kde si gangy postavily nelegální studny a ozbrojení je hlídají. Není jisté, zda se situace v této oblasti zlepší, jelikož desalinizace vody z Arabského moře je nákladná.

Výše zmíněné příklady nám názorně ukazují, že voda není samozřejmost…

Autorka: Denča (Denisa Čadková)

Zdroje:

Flint’s water crisis: what went wrong | Water | The Guardian

The ‚water mafias‘ that suck Karachi dry – YouTube

Who are the Water Mafia | Parched – YouTube

Is Water Mafia The Most Reliable Source Of Drinking Water For Delhi’s Poor? – ScoopWhoop

Price Rankings by Country of Water (1.5 liter bottle) (Markets) (numbeo.com)