V březnu jsme měli napilno

Celkem 27 tříd v březnu absolvovalo naše workshopy zaměřené na školy a k tomu jsme zprostředkovali rovněž jedno školení pro zaměstnance o vodě a o šetrném zacházení s ní. Nejvíce jsme povídali o Vodě v krajině, workshop si poslechlo 15 tříd žáků základních škol a též 3 třídy studentů gymnázia. Cestu vody v různých modifikacích jsme za poslední měsíc zvládli šestkrát. Kapička Jarmilka se také v březnu dostala do akce, její Příběh kapky si vyslechly 3 třídy relativně čerstvých školáčků a školaček. Kromě výjezdů finalizujeme i přípravy na festival Nechme se překvapovat, během kterého se Kuba dostane ke slovu po našem nově připraveném videu – již v úterý 11. dubna v Národním muzeu! A aby toho nebylo málo, podíleli jsme se také na vývoji exponátů zaměřených na vysvětlení konceptu vodní stopy.

Hned první den v měsíci vyrazil Kuba do ZUŠ Hostivař, kde uskutečnil interaktivní workshop Cesta vody.

Hodnocení akce – VELMI DOBRÉ

Den poté zprostředkovaly Denča a Annie pro dvě třídy žáků ZŠ Milíčov workshopy Cesta vody a Voda v krajině.

Hodnocení akce – VELMI DOBRÉ

Děkujeme H2Ospodářům za úžasný, poučný a přínosný workshop :-).

ZŠ Milíčov

Děkujeme za příjemně strávený čas, milá slova a třeba v budoucnu opět někdy na viděnou!

Ve čtvrtek 9. března vyrazily Anča, Kačka a Alča do ZŠ Mazurská, kde pro děti přichystaly workshop Příběh kapky.

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ

Moc děkujeme, bylo to úžasné, zajímavé, profesionální a zábavné.

ZŠ Mazurská

Voda v krajině se zpět na scénu vrátila v úterý 14. března, kdy Filip a Ondra navštívili studenty Gymnázia bratří Čapků.

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ

Děkujeme za skvělá hodnocení, moc jsme si s vámi workshopy užili a těšíme se na další případná setkání!

Workshop Voda v krajině hodnotím velmi kladně, v průběhu workshopu se hravou formou žáci dozvěděli mnoho důležitých faktů o důsledcích narušení malého koloběhu vody v krajině.

Nejprve vyzkoušeli své vědomosti o vodě ve vědomostní soutěži, kdy týmy bojovaly o zisk bakterií a dalších mikroorganismů vyskytujících se ve vodě – tedy jejich plyšových modelů, dále se stali na chvíli architekty a budovali sídla ve 2 rozdílných typech krajiny, kde si pak následně názorně ukázali rozdílnou schopnost těchto krajin zadržet vodu – při malém (simulace omezeného množství srážek) i velkém průtoku (simulace povodňových stavů). Rozebírala se vhodnost některých zásahů do krajiny (např. meliorace, napřimování vodních toků, vysušování mokřadů, likvidace remízků atd.) a jejich důsledky (eroze, povodně, sucho…) Dále žáci diskutovali s lektory o vodní stopě různých druhů potravin (např. hovězího masa), běžného spotřebního zboží (např. bavlněného trička) a o možnostech lepšího hospodaření s vodou. Myslím, že workshop byl pro žáky zábavnou formou učení a přinesl jim možnost aktivně se zapojit do diskuze o problematice hospodaření s vodou a snad je také inspiroval k dalším zamyšlením a třeba i změnám ve svém životě vedoucím k ochraně vody v krajině i v našich domácnostech.

Gymnázium bratří Čapků

V pondělí 20. a v úterý 21. března jsme vycestovali do ZŠ Třebotov. Pondělí bylo pod taktovkou Filipa a Maky v rytmu Vody v krajině, v úterý se Filip a Anča na stejném místě zaměřili na Cestu vody.

Na závěr tohoto týdne, v pátek 24. března, vyrazily Denča a Annie do Krupky, kde pro zaměstnance firmy Tivall CZ udělali stánek o šetrném zacházení s vodou, na kterém se se zaměstnanci bavili o možnostech šetření vody v domácnosti.

V pondělí 27. března jsme rozdělili síly – Kuba se vydal až do Mohelnice za žáky střední technické školy, se kterými prošel workshopem Cesta vody, a Filip a Denča započali na ZŠ Fr. Plamínkové workshopy Voda v krajině. Filip, Denča a také Nikča ve své činnosti pokračovali i den poté, náš workshop o soužití vody s krajinou absolvovalo za dva dny celkem 10 tříd.

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ (ZŠ Fr. Plamínkové)

V dubnu se nám s akcemi roztrhl pytel, téměř každý pracovní den nás něco čeká! Jednou budeme v akci i o víkendu, párkrát vyrazíme v jeden den na dvě akce zároveň. Bude se jednat o festivaly, veřejné akce, workshopy pro školy a též školení, které nás čeká v rozsahu, v jakém jsme ho ještě neprováděli! Těšíme se na další výzvy, které nás budoucí měsíc čekají!