V boji proti koronaviru může pomoci i analýza odpadních vod

Hned na začátku pandemie na jaře 2020 se odborníci z ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT položili otázku, zda SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19 přetrvává v odpadních vodách a pokud ano, zda je možné, aby se následně dostal do vody pitné. A také ještě na konci jara přišli odborníci s jasnou odpovědí na obě otázky.

Na druhou otázku, zda je možné chytit COVID 19 z pitné vody se odborníci shodli, že to možné není. Důvod je jednoduchý, vir je zneškodněn chlorací, ozonizací či UV zářením, které je součástí všech procesů při úpravě pitné vody.

Na druhou stranu, v odpadních vodách se vir vyskytovat samozřejmě muže. A specialisté na vodu ho umí pomocí jasně daných a ověřených analýz detekovat, čímž dostalo lidstvo nový nástroj k boji s tímto virem. Díky včasné analýze odpadních vod a identifikace viru by mohlo být do budoucna možné vytipovat ohniska nákazy ještě dříve, než ji prokážou testy nemocných. Jinými slovy by šlo včas předpovědět další vlnu epidemie. Například analýza vzorků odpadních vod z jara z Itálie ukázala, že nemoc cirkulovala v populaci už o měsíc dříve, než byl první potvrzený nemocný na COVID-19. Také studie provedeny v Nizozemí, USA, Austrálii, Německu, Velké Británii a dalších zemích světa prokázaly, že existuje pozitivní korelace mezi množstvím viru v populaci a v odpadních vodách. Proto mnoho zemí analýzu odpadních vod zahrnuje mezi nástroje boje proti šíření nákazy.

Experti z ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT teď ve velkém analyzují vzorky především z Prahy a mají již první výsledky. Data budou publikovat v řádech měsíců.

http://vodnihospodarstvi.cz/odpadove-vody-mozny-zdroj-informacii-o-vyskyte-a-trendoch-sirenia-sa-ochorenia-covid-19-v%E2%80%AFpopulacii/?fbclid=IwAR2Yurkgggi176j6Fg6aREGjElY9wYg2NBmIIeYBmlp2HBYs9wc-IcKbujo

https://tvp.vscht.cz/home/53869?ecrof&jazyk=cs#novinka_detail

https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-z-31-rijna-2020-8351522?fbclid=IwAR2VkdwIvCnWt5_dESFJQN1S9L8m1DnfgSKwwImzRJt9aUKDDdh1YmeGKTw

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/odpadni-vody-test-koronavirus-vysoka-skola-chemicko-technologicka-praha_2010300736_kro?fbclid=IwAR1IIinQmXSZiQScSX5UTV8wx_xqpO4PGFGgHfF87NpHgsBJQOWJNDVTLxY