Tak kolik to vyšlo, ta vodní stopa?

Minulý týden skončil velký přírodovědný kvíz, který pořádalo CCBC. Zájem o něj byl opravdu velký. Zúčastnilo se ho necelých 1000 lidí. Účastníci odpovídali na různé otázky ze 4 tematických okruhů, mimo jiné i na otázky k tématu VODA. Jedna z otázek v tomto bloku se týkala i vodní stopy. Zajímá Vás, kolik taková vodní stopa vyšla? Jak na tom jsou naši respondenti oproti světu?

Průměrná vodní stopa českého občana je 4 500 l / osobu / den. (1) Pouze 3% účastníků kvízu se dostala pod průměrnou hodnotu v České republice. Průměrná hodnota našich respondentů byla 5 222 l / osoba / den. 6% respondentů se dostalo nad hodnotu 6000 l/ osoba/ den s tím, že největší hodnota byla 6 920 l / osoba /den. Naše průměrná hodnota vodní stopy 5 222 l / osoba /den je opravdu vysoká. Tento výsledek jasně ukazuje, že se český spotřebitel musí neustále zamýšlet nad tím, jaké produkty spotřebovává a jaký to má dopad na svět kolem nás.

Porovnání vodní stopy vůči Evropě

Když porovnáme výsledky kvízu s vodní stopou okolních států, můžeme vidět, že průměrný Slovák (3 700 l / osoba / den) či Němec (3 900 l / osoba / den) má výrazně nižší vodní stopu než Čech. Naopak nejvyšší vodní stopu na obyvatele mají jižní státy, jako je Španělsko (6 700 l / osoba / den), Řecko (6 400 l / osoba / den) a Itálie (6300 l / osoba / den). K těmto hodnotám se naši respondenti dostali ojediněle.

Porovnání vodní stopy vůči světu

Podíváme-li se do světa, tak nejvyšší vodní stopa je překvapivě v Mongolsku, jehož průměrný občan dosahuje vodní stopy 10 000 l / osoba / den. Žádný z našich respondentů také nedosáhl na průměrnou hodnotu Američana (7 800 l / osoba / den). Zajímavý je na druhou stranu údaj z Číny, pro kterou se udává hodnota pouhých 2 900 l /osobu /den.

(1) https://vodnistrazci.cz/zivotni-prostredi/vodni-stopa

(2) https://www.waterfootprintassessmenttool.org/national-explorer/

Chcete si také spočítat svou vodní stopu? Použijte naší kalkulačku!

Co to je vlastně ta vodní stopa?

Nestihli jste kvíz? Nevadí, zkuste si ho teď 🙂

A tady ještě výsledky kvízu.