Tak je sucho nebo není?

Máme konec léta a na území České republiky konečně dorazily teploty vybízející k návštěvě koupališť. To ocení především školáci, kteří si před návratem do lavic mohou zlepšit náladu po deštivém červnu a červenci. Podle Českého hydrogeologického ústavu byl červen velmi bohatý na srážky. V celém měsíci se vyskytly pouze dva dny, kdy nebyly zaznamenány žádné (1). I v červenci často pršelo a začaly se objevovat pozitivní zprávy o tom, že se zlepšuje stav podzemních vod. Ten dosahoval dokonce mírně nadnormální úrovně. (2) A tak bylo sucho, téma číslo dvě letošního jara, zapomenuto. Jak to s ním je doopravdy? Je sucho nebo není? A co to sucho vlastně je a co ho ovlivňuje?

Nejprve je nutné si uvědomit naši geografickou situaci. V České republice se nachází Evropské rozvodí a pramení zde mnoho řek. Žádná významná řeka ale do ČR nepřitéká, proto je stav sucha závislý na rovnoměrném rozložení srážek. Nicméně s probíhající změnou klimatu dochází k místním výkyvům podnebí. Jde o změnu v jak časové, tak geografické distribuci srážek. 

Kvůli dlouhodobému klesajícímu množství srážek (znázorněné na mapě Úhrn srážek v roce 2019 v procentech normálu 1981-2010 (3)) a vzrůstající teplotě v některých lokalitách (znázorněné na mapě Odchylka průměrné roční teploty vzduchu v roce 2019 od normálu 1981–2010(4)) klesá množství vody, která je k dispozici v půdě. Nejdůležitějším faktorem, který můžeme přímo ovlivnit, je to, jak zacházíme s dešťovou vodou. To ovlivňuje například narovnávání a vybetonování koryt řek, kácení lesů, vysoušení mokřadů a luk a rozšiřování zastavěných ploch.

Tuto situaci z dlouhodobého hlediska nezastaví dva měsíce bohatší na srážky, kterými jsme si teď prošli. Sice se hladina podzemních vod mírně zlepšila. Oproti předcházejícím měsícům došlo převážně k výraznějšímu nárůstu hladiny v mělkých vrtech (1). Ale pro dlouhodobé zvládnutí sucha je důležitý stav hladiny ve vrtech hlubokých. Podzemní vody v hlubokých vrtech je stále mimořádně podnormální. (5)

Jaká je tedy odpověď na položenou otázku? Ano, sucho je, ač nám možná pocitově propršela půlka prázdnin. Nezmizelo a podle dlouhodobých trendů, které pozorujeme, ani jen tak nezmizí. Pokud se nezačne problém se suchem řešit koncepčně, může to mít do budoucna velké následky.  

(1)http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/sucho/Zpravy/2020/06_cerven_2020.pdf

(2)http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/TZ_podzemni_vody_cervenec_2020.pdf

(3)http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/images/OSRA_2019.gif

(4)http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/images/OT_2019.gif

(5)http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod?fbclid=IwAR0Jrsr098VJfIsyM46FYHYWjRoq8m9lYxBsfxyXWvx_lAfO2lgSxOZtuxQ