Science Fest

V sobotu 3. září povídal Ondra o Cestách vody v průběhu Science Festu, na který zavítalo velké množství rodin s dětmi.

Celo(půl)denní program na stánku H2Ospodař!

Interaktivní stanoviště zobrazující nejen Cesty vody, ale též Vodu v krajině

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ