Gymnázium bratří Čapků

V úterý 14. března vyrazili Ondra a Filip na Gymnázium bratří Čapků, kde pro studenty připravili workshop Voda v krajině.

Interaktivní workshop Voda v krajině

Environmentální program o soužití vody s krajinou pro tři třídy studentů gymnázia

Hodnocení akce – VYNIKAJÍCÍ

„Workshop Voda v krajině hodnotím velmi kladně, v průběhu workshopu se hravou formou žáci dozvěděli mnoho důležitých faktů o důsledcích narušení malého koloběhu vody v krajině. Nejprve vyzkoušeli své vědomosti o vodě ve vědomostní soutěži, kdy týmy bojovaly o zisk bakterií a dalších mikroorganismů vyskytujících se ve vodě – tedy jejich plyšových modelů, dále se stali na chvíli architekty a budovali sídla ve 2 rozdílných typech krajiny, kde si pak následně názorně ukázali rozdílnou schopnost těchto krajin zadržet vodu – při malém (simulace omezeného množství srážek) i velkém průtoku (simulace povodňových stavů). Rozebírala se vhodnost některých zásahů do krajiny (např. meliorace, napřimování vodních toků, vysušování mokřadů, likvidace remízků atd.) a jejich důsledky (eroze, povodně, sucho…) Dále žáci diskutovali s lektory o vodní stopě různých druhů potravin (např. hovězího masa), běžného spotřebního zboží (např. bavlněného trička) a o možnostech lepšího hospodaření s vodou. Myslím, že workshop byl pro žáky zábavnou formou učení a přinesl jim možnost aktivně se zapojit do diskuze o problematice hospodaření s vodou a snad je také inspiroval k dalším zamyšlením a třeba i změnám ve svém životě vedoucím k ochraně vody v krajině i v našich domácnostech.“