Envirofest

V sobotu 9. září Anča a Majda pokračovaly v edukativní činnosti na Envirofestu v rámci H2Ospodař! stánku o Vodě v krajině.

Program na stánku H2Ospodař!

Interaktivní stánek zaměřený na soužití vody s krajinou