Projektové dny – novinka pro školy

Pro školní rok 2021/2022 jsme spolu s CCBC připravili intenzivní program pro třídy základních a středních škol. V rámci tohoto programu budeme s dětmi pracovat na tématu Cesta vody do detailů a dlouhodobě.

V rámci tohoto programu pracujeme dlouhodobě – časový úsek si určí kantor. Program lze realizovat během měsíce, čtvrtletí, pololetí či během celého roku.

V rámci programu třída získá:

  • 2x odbornou přednášku – První přednáška uvede děti do tématu. Druhá přednáška bude realizována po dohodě s kantorem na konkrétní část cesty vody. Zde si buď sami děti, nebo kantor určí, o čem by se chtěli dozvědět více.
  • Vzdělávací materiály prohlubující danou tématiku. Materiály se týkají tématu cesta vody a vodní stopa. Máme zpracované i pracovní listy a další online materiály.
  • Konzultace odborníků – náš lektor bude kantorovi a třídě k dispozici po celou dobu programu v případě, bude-li potřeba nějaká konzultace.
  • Projektový den, kdy děti samy představí nějakou formou získaných poznatků. V tomto případě budou moci děti prezentovat poznatky pomocí posterů, divadelní hry či scénky…je možné udělat workshop pro jinou třídu řízený žáky. Možností je mnoho a žáci si spolu s kantorem sami určí, co chtějí dělat.

Zajímá Vás více?

Kontaktujte nás na skoly@h2ospodar.cz jsme Vám k dispozici a rádi Vám řekneme více.