Pražáci, šetřete! To, co spotřebuje jeden Pražan za den, by člověku v Kongu stačilo na více než 3 dny!

Denní spotřeba vody na obyvatele stále roste. Nejzávažnější stav je právě v hlavním městě! Nejvíce se toho procmrndá při osobní hygieně a při splachování.

Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele Prahy v roce 2019 byla 113 litrů, což je nejvíce v celé republice. Ale ani ostatní kraje se nemají čím chlubit. Dle Českého statistického úřadu byl průměr spotřeby vody v České republice 90,6 l na osobu za den. Nejvyšší spotřeba byla v již zmíněné Praze, nejšetrnější jsou pak ve Zlínském kraji, kde spotřebují až o 34 l za den méně, což odpovídá množství, které běžný člověk vypije za 14 dnů. (ČSU, 2019)

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2019

A kde nám tedy ta voda nejvíce proteče? Z údajů zveřejněných Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. jasně plyne, že více než jedna třetina vody padne na sprchování a osobní hygienu a necelá čtvrtina celkové spotřeby pak na splachování. Různé nároky na vodu mohou mít i uvedené typy domácích prací jako praní, příprava jídla, úklid, mytí nádobí a mytí rukou. Nejsou zde však uvedeny další typy činností, jejichž spotřeba je velmi individuální a mohla by průměrnou hodnotu spotřeby vody zásadně zkreslit. Řadí se mezi ně například umývání auta, zavlažování zahrady či napouštění bazénu. (PVK, 2019)

Zdroj: https://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/spotreba-vody/

A kde nejvíce vody proteče u vás doma? Pár tipů jsme pro vás připravili v následujícím videu.

Jak hospodařit s vodou v domácnosti

Více o koloběhu vody se dozvíte zde.