Středočeský kraj

Pro rok 2023/2024 získal náš spolek podporu od Středočeského kraje na realizaci našich interaktivních workshopů na místních mateřských, základních, ale i středních školách. Díky této podpoře nemusíme už řešit palčivé náklady na dopravu a můžeme naše workshopy i v tomto kraji nabízet za klasickou cenu.

https://stredoceskykraj.cz/