PVS

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) je správcem a společně s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (PVK) i provozovatelem vodohospodářského majetku hl. m. Prahy. Klíčovou úlohou PVS je zajistit bezproblémové zásobování hlavního města pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Ve spolupráci s PVS i PVK vznikl náš krátký dokument o vodě. Zároveň můžeme také díky tomuto partnerovi pořádat workshopy i veřejné akce na území hlavního města.

https://www.pvs.cz/