PVK

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Prahy i části Středočeského kraje. Ve spolupráci s PVK a Pražskou vodohospodářskou společností vznikl náš krátký dokument o vodě. Zároveň můžeme také díky tomuto partnerovi pořádat workshopy i veřejné akce na území hlavního města.

https://www.pvk.cz/