Město Praha

Již čtvrtým rokem čerpáme grantové prostředky poskytnuté v rámci programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Díky této podpoře mohou především vznikat nové modely a my vyvíjíme nové programy jak pro školy, tak širokou veřejnost. V neposlední řadě jsme díky podpoře vidět na mnoha městských veřejných akcích.

https://www.praha.eu/jnp/