Odpadní voda – obnovitelný zdroj

Současný pohled na čištění odpadních vod

Odpadními vodami se rozumí vody, které byly použity např. v sídlištích, v obcích, v domech, v závodech či ve zdravotnických zařízeních. Po použití mají změněné složení nebo teplotu, a tudíž by po vypuštění mohli ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (viz vodní zákon). Čistírna odpadních vod (ČOV) je místo, kde dochází k čištění odpadních vod. Tento proces se obvykle skládá z mechanické části (česle, lapák písku a tuků, usazovací nádrž) a biologické části (aktivační nádrž, dosazovací nádrž), u větších ČOV se vyskytuje též kalové hospodářství. Současný pohled čištění odpadních vod se soustřeďuje na to, co musíme odstranit, ale na odpadní vodu se dá nahlížet také jako na obnovitelný zdroj, ze kterého mohou být obnoveny materiály, energie a samozřejmě i voda.

Změna paradigma – odpadní voda jako obnovitelný zdroj

Recyklace vody

Recyklovaná voda je odpadní voda, která byla vyčištěná na čistírně odpadních vod na takovou kvalitu, aby mohla být dále využita např. v zemědělství, v průmyslu či jako zdroj pitné vody. Nedostatek pro nás využitelné vody se projevuje čím dál tím více, a to se ještě očekává, že dojde ke zhoršení této situace kvůli změně klimatu. Proto může být recyklace odpadní vody udržitelnou možností na boj s nedostatkem vody.

Zisk energie

Bioplyn je cenný obnovitelný zdroj energie, který vzniká mj. i vyhníváním čistírenských kalů. Z bioplynu může být posléze vyráběno teplo a elektrická energie, které mohou být využívány přímo na čistírně či dokonce i mimo místo vzniku.

Obnova surovin

Čistírenské kaly jsou jedním z vedlejších produktů čištění odpadních vod. Kaly obsahují živiny (fosfor, dusík, draslík atd.) a organickou hmotu, tudíž se stávají cenným zdrojem, který může být v určité situaci znovu využíván, např. jako hnojivo v zemědělství.

Lidská moč je tekuté zlato. Obsahuje fosfor, dusík a draslík, tedy základní složky NPK hnojiv. Fosfor se získává z neobnovitelných zdrojů a dusík se vyrábí energeticky velmi náročným procesem. Proto by mohla lidská moč nahradit hnojiva na chemické bázi. Technologie na výrobu hnojiv z lidské moči již existuje, zatím však není prakticky vůbec využita…

Proč je tedy odpadní voda stále považována za odpad a proč není považována za obnovitelný zdroj? Hlavními překážkami pravděpodobně jsou:

  • Nedostatečně vytvořená pravidla v systému, které umožňují udržitelné nakládání s odpadními vodami
  • Ekonomická stránka nových technologií
  • Sociální přijetí konceptů, např. hnojivo z lidské moči či dokonce pivo z recyklované odpadní vody atd.

Autorka: Bea (Beáta Plutová)

Doplňující odkazy o dané problematice pro zájemce:

https://youtu.be/rN8QVf6oJFU

https://youtu.be/y-9WYfNBNE8

https://www.nase-voda.cz/recyklace-vody-jeden-z-nejefektivnejsich-nastroju-v-boji-proti-suchu/

https://www.voda-portal.sk/Dokument/nastal-cas-aby-sme-sa-na-kaly-z-cov-pozerali-ako-na-cenny-zdroj-101138.aspx

https://www.incien.sk/wp-content/uploads/2023/04/incien_kal_nad_zlato_final.pdf

https://www.hydrotech-group.com/sk/blog/dansky-pivovar-pouziva-pri-vyrobe-piva-ludsky-moc

Zdroje:

Jeremy S. Guest, Steven J. Skerlos, James L. Barnard, M. Bruce Beck, Glen T. Daigger, Helene Hilger, Steven J. Jackson, Karen Karvazy, Linda Kelly, Linda Macpherson, James R. Mihelcic, Amit Pramanik, Lutgarde Raskin, Mark C. M. Van Loosdrecht, Daniel Yeh, and Nancy G. Love A New Planning and Design Paradigm to Achieve Sustainable Resource Recovery from Wastewater1 Environmental Science & Technology 2009 43 (16), 6126-6130