Naše úspěchy

SOUTĚŽE

2023 – TOP 5 v kategorii 1:100 000 Ceny kreativních hrdinů (H2Ospodař! zastoupen Jakubem Medem)

Cena kreativních hrdinů podporuje vytváření prosperující, udržitelné
a inovativní společnosti v různých měřítkách dosahu. Oceňováni
jsou lidé stojící za inovacemi, jež mají udržitelný pozitivní dopad
na jednotlivce, společnost a životní prostředí. Cenu pořádá nizozemsko-česká obchodní komora a uděluje porota sestávající
z 21 členů působících v nejrůznějších odvětvích.

2022 – 2. místo v programu Hello Země (H2Ospodař!)

Do programu Hello Země pořádaného Hello Bank bylo vybráno
15 českých udržitelných projektů přihlášených do Cen SDGs.
Na finálním hodnocení projektu se podíleli zaměstnanci i klienti banky. H2Ospodař! byl díky umístění na 2. místě podpořen 300 000 Kč.

2017 – Vítězný projekt soutěže Pro vodu (Ondřej Rychecký)

Do soutěže vyhlášené Nadací Partnerství se zapojili jednotlivci i týmy mladých lidí, kteří řeší reálné problematické situace navržené obcemi či neziskovými i jinými organizacemi. Spojujícím tématem je šetrnější zacházení s vodou. V rámci Ondřejova řešení projektu byly rozebrány různé varianty systému pro aplikaci dešťové vody pro splachování WC ve středisku environmentální výchovy Toulcově dvoře v Praze s cílem snížit spotřebu pitné vody.

GRANTY

Od roku 2019 jsme úspěšnými žadateli o grantovou podporu z rozpočtu hlavního města Prahy a od roku 2023 jsme prostřednictvím dotací podporováni i ze zdrojů Středočeského kraje. Naše žádosti se zpravidla týkají jednak vlastního provozu spolku a realizace workshopů, jednak vývoje nových programů pro žáky a studenty všech stupňů škol i děti předškolního věku.

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

 • 2023 – Podpora realizace workshopů H2Ospodař! v mateřských a základních školách (poř. č. 052/2023)
  • Rozšíření interaktivní výstavy H2Ospodař! o tématiku Voda ve městě (poř. č. 054/2023)
  • Vodní infrastruktura a její optimalizace pro budoucnost (poř. č. 055/2023)
 • 2022 – Projekt H2Ospodař! – Cesta pitné vody (poř. č. 049/2022)
  • Sestavení interaktivní výstavy Voda v krajině – H2Ospodař! (poř. č. 050/2022)
 • 2021 – Inovace a podpora projektu H2Ospodař! pro vzdělávání předškolních dětí (poř. č. 070/2021)
 • 2020 – Rozšíření působnosti a inovace výstavy H2Ospodař!
  (poř. č. 071/2020)
 • 2019 – Inovace a podpora projektu H2Ospodař! pro vzdělávání žáků ZŠ a SŠ (poř. č. 222/2019)

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

 • 2023 – Podpora realizace workshopů H2Ospodař! na MŠ, ZŠ
  a SŠ Středočeského kraje (č. žádosti EVO/OSČ/050734/2023)