Máme nového partnera

Máme velkou radost, protože naši činnost se rozhodla podpořit společnost ISTA Česká republika, s.r.o. Této společnosti leží udržitelnost a šetrné hospodaření s vodou na srdci a vidí smysl ve vzdělávání jak veřejnosti, tak dětí. Své hodnoty nedeklarují jen na papíře, ale opravdu jimi žijí a my jsme rádi, že se tento školní rok s námi spojili a rozhodli se podpořit popularizaci pokrytím nákladů našeho workshopu místo žáků pro 5 škol.

Na žáky těchto škol a mateřských školek se již velmi těšíme a děkujeme společnosti, že takto pomáhá, aby se workshop „Cesta vody“ mohl dostat k co nejvíce dětem, a ty se naučily šetrně s vodou hospodařit. Díky, že nám pomáháte budovat v dětech úctu k tomuto vzácnému zdroji.