Kanál Dunaj-Odra-Labe

Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, která byla včera 5.10.2020 schválena vládou, je projekt obřích rozměrů a nákladů, který přináší možnost rozšíření vodní dopravy a propojení tří úmoří na území ČR.

Cenou za to je však narušení mnoha unikátních říčních ekosystémů chráněných soustavou Natura 2000, tedy posledních částí řek a mokřadů na našem území, které jsou v původním přírodním stavu. Mimo to povede stavba k výraznému narušení vodního režimu v krajině, ztrátě zemědělské půdy či k rozšíření invazivních druhů. 

Otázkou také zůstává, jak za současných průměrných hladin řek bude kanál využitelný, stejně tak zda dopravci stejně neupřednostní rychlejší a ekologičtější vlakovou dopravu.

Více k tématu si můžete přečíst zde.