Jarní tání s H2Ospodař! – 1. ročník proběhl v prostorách GreenTable

Ve středu 3. května se uskutečnil první ročník společensko-popularizační akce Jarní tání s H2Ospodař! V překrásných prostorách GreenTable nedaleko Florentina se sešlo okolo třiceti současných i bývalých členů, partnerů a příznivců spolku H2Ospodař, které čekal nabitý program a výborné občerstvení.

Po oficiálním zahájení následovalo úvodní slovo s představením činnosti našeho spolku. Nejprve Kuba s Ondrou zmínili myšlenku založení celého projektu a poté Alča povídala o současném stavu spolku a o jeho vyhlídkách do nejbližších měsíců, např. o plánování nového workshopu pro mateřské a základní školy. Důraz byl také kladen na náš rostoucí dosah v online prostředí a na naše pestré cíle do budoucna.

Poté přišel na řadu první blok popularizačních příspěvků. Jako první dostal slovo Jan Smrčka, vedoucí projektu Ekoškola. Jeho přednáška byla pojatá obecně o důležitosti environmentální výchovy a postojích české společnosti týkajících se životního prostředí. Druhou přednášku zprostředkovala Jana Kalibová z Fakulty životního prostředí na ČZU, která se zaměřila na problematiku vody v krajině. Slovo přišlo kupříkladu na důsledky historického vývoje krajiny a na problematiku mokřadů.

Po krátké pauze na občerstvení navázal na předchozí program druhý blok popularizačních příspěvků. Nejprve se slova ujal Ondřej Beneš ze společnosti Veolia Česká republika, který povídal o ekologické transformaci ve Veolii, čehož je nám nejbližší vodní sektor nedílnou součástí. Poslední příspěvek měla v režii Markéta Andreides z Ústavu technologie vody a prostředí na VŠCHT, která povídala o možnostech využití digitalizace ve vodním hospodářství, převážně se zaměřením na čistírenské odvětví.

Po skvělých příspěvcích našich hostů probíhal networking, který pramenil k výměně spousty kontaktů a k příslibu spolupráce na současných i budoucích projektech.

H2Ospodař! děkuje společnosti Veolia za možnost pořádat akci v prostorách GreenTable, přednášejícím za famózní příspěvky s environmentální tématikou a v neposlední řadě všem zúčastněným za příjemně strávený večer – těšíme se na další setkání, třeba v rámci následujících ročníků Jarního tání s H2Ospodař!