Jak přispíváme k haváriím kanalizace?

Bylo by výjimkou, kdyby někdo z nás nikdy nevypustil do kanalizace něco, co tam tak úplně nepatří. Riskujeme tak nejen nepříjemnosti z důvodu nedodržování kanalizačního řádu, ale také havárie kanalizace po jejím ucpání. Ve článku uvádíme několik faktorů, které i samy o sobě mohou způsobit nemalé potíže.

Některé z nich samozřejmě běžný člověk nemůže ovlivnit. Mezi ty patří nesprávná montáž potrubí, jeho špatný spád nebo poškození či zborcení. Poškození nebo zborcení může být způsobeno přejezdem těžkých strojů po povrchu, hutněním zeminy nebo dlouhodobým zatížením obvodovými zdmi či oplocením. Ve zmíněných případech pak musí nezřídka dojít k vykopání kanalizace a opravou či odstraněním nedostatku.

Ve velkém množství případů ale neseme svůj díl viny..

Vypustíme-li do kanalizace tuk či olej, dojde v chladném podzemí k jeho přituhnutí na stěnách potrubí a ztvrdnutí. Na tuto vrstvu se pak nalepují další materiály a volný profil kanalizace se snižuje. Ohroženými jsou místa s malým spádem nebo průměrem a ohyby. Tuk je odsud třeba odfrézovat a odplavit speciálním strojem, což je případ situace na obrázku po pravé straně.

Zdroj obrázku: https://www.ovak.cz/aktuality/co-nepatri-do-kanalizace-aneb-jak-spravne-tridit-oleje-298/

Nežádoucími materiály a předměty v kanalizaci jsou také různé hadry, vatové tampony, dámské hygienické pomůcky či pleny. Nasáknou se totiž vodou a zvětší tak svůj objem. V kombinaci s vláknitými materiály anebo vlasy mohou pak způsobit velkou paseku. Zbytky potravin a odpad z kuchyňských drtičů přispívá nejen k ucpávání potrubí, ale také živení mikroorganismů a hlodavců.

Závady a potenciální hrozby ucpání lze naštěstí odhalit kamerovou prohlídkou kanalizace. Jejich odstraňování je ale poměrně finančně náročné a vyžaduje speciální techniku, nemluvě o odstraňování havárií.

Zdroj obrázku: https://www.ovak.cz/aktuality/co-nepatri-do-kanalizace-aneb-jak-spravne-tridit-oleje-298/

Co dalšího určitě nesplachovat či nevylévat do odpadu a proč se dozvíte v našem videu.

Autorka: Kačka (Kateřina Kohoutová)

Zdroj: http://www.a-efekt.cz/proc-se-ucpavaji-odpady.html