Češi mají být na co hrdí. Jsou jedním z nejšetrněji hospodařících národů!

Ač spotřeba vody v domácnostech České republiky roste, proti ostatním národům se vůbec nemáme za co stydět. Podle sledování OECD je naše spotřeba přepočítaná na osobu jednou z nejnižších na světě. Nižší ji mají národy, jako např. Dánsko nebo Lucembursko.

Množství člověkem spotřebované vody za den se liší jedinec od jedince a domácnost od domácnosti, ale významnou roli hraje především geografická poloha. Například Austrálie uvádí průměrnou spotřebu 340 litrů/osobu/den (l/os/d) s rozmezím od 100 l/os/d v přímořských oblastech do 900 l/os/d v suchých vnitrozemských oblastech. Suchá území obecně vyžadují vyšší spotřebu vody zejména kvůli jejímu využívání v zemědělství. (1)

Úplně jiný obrázek vidíme v USA. United States Geological Survey uvádí jako průměrnou hodnotu spotřeby vody jednoho Američana na jeden den 80-100 galonů (300-380 litrů), podle TheWorldCounts je ale tato hodnota významně podhodnocená (spíše je to 100-178 galonů, tzn. 380-670 litrů). Spojené státy si vysokou spotřebu mohou dovolit pro dostupnost jejich vodních zdrojů. Opačným extrémem jsou státy střední Afriky, kde denní spotřeba vody dosahuje pouze jednotek litrů na den. (2,3)

Běžný Čech si v celosvětovém rámci nestojí špatně, průměrně spotřebujeme každý přibližně 90 litrů za den. Porovnání zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) z roku 2002 Čechy uvádí jako jeden z nejšetrněji hospodařících národů. (4,5)

Spotřeba vody na člověka za rok v m3 OECD Factbook 2005 (5)