Aktivní uhlí jako lapač zbytků léčiv z vody

Léčiva se do vod dostávají širokou škálou aktivit. Z domácností odtékají v odpadních vodách po vyloučení v moči nebo ve stolici na čistírny odpadních vod. Tradiční čistírenské technologie nejsou schopny z přítoku farmaka kompletně eliminovat, a tak jako nezměněné látky či částečné metabolity odtékají do vodních útvarů, které slouží na daném místě jako recipienty. Obdobně se do vod mohou dostat z odtoků nemocničních odpadních vod, případně také jejich nesprávnou likvidací – léky bychom v žádném případě neměli splachovat do záchodů, nýbrž poctivě vrátit zpět do lékáren. Kromě těchto způsobů se mohou do vodního prostředí dostat splachem z farem hospodářských zvířat.

Aktivní uhlí nachází v environmentální oblasti hojné využití, např. při úpravě vody pitné či čištění průmyslových odpadních vod. Dříve se vyrábělo pyrolýzou dřeva, nyní se s oblibou vyrábí z celulózy či skořápek kokosových ořechů. Jedná se o vysoce porézní materiál, póry disponují různými tvary a velikostmi. Porozita má za důsledek vysoký specifický povrch – 1 gram aktivního uhlí má běžně povrch okolo 1000 m2, některé typy mohou mít až 2000 m2 na 1 gram!

Sorpce je povrchovým jevem, během kterého dochází k přechodu složky z tekutiny na povrch pevné látky. A právě tohoto jevu se příhodně využívá při odstraňování léčiv z vody – aktivní uhlí, nejčastěji v granulované podobě, případně jako prášek, dokáže zachytávat léčiva a jejich zbytky, čehož se využívá jak ve vodárenství, tak v čistírenství. Aktivní uhlí však z vody eliminuje spoustu dalších složek než jen léčiva, při jeho využití tak může docházet k odstranění dalších nežádoucích či naopak i žádoucích složek vody a tato kompetice pak snižuje účinnost odstranění léčiv.

Autor: Martin (Martin Převrátil)

Zdroje:

Bavumiragira, J.P., J.n. Ge, and H. Yin, Fate and transport of pharmaceuticals in water systems: A processes review. Science of The Total Environment, 2022. 823: p. 153635.

Hudec, P., Textúra tuhých látok: charakterizácia adsorbentov a katalyzátorov fyzikálnou adsorpciou dusíka. 1. ed. 2012, Bratislava: Slovenská technická univerzita. 19-285.

Foo, K.Y. and B.H. Hameed, Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. Chemical Engineering Journal, 2010. 156(1): p. 2-10.

Faust, S.D. and O.M. Aly, Adsorption processes for water treatment. 2013: Elsevier.

Gidstedt, S., et al., A comparison of adsorption of organic micropollutants onto activated carbon following chemically enhanced primary treatment with microsieving, direct membrane filtration and tertiary treatment of municipal wastewater. Science of The Total Environment, 2022. 811: p. 152225.