Kanál Dunaj-Odra-Labe

Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, která byla včera schválena vládou, je projekt obřích rozměrů a nákladů, který přináší možnost rozšíření vodní dopravy a propojení tří úmoří na území ČR. Cenou za to je však narušení mnoha unikátních říčních ekosystémů chráněných soustavou Natura 2000, tedy posledních částí řek a mokřadů na našem území, které jsou v původním přírodním stavu. Mimo to povede stavba k výraznému narušení vodního režimu v krajině, ztrátě zemědelské půdy či k rozšíření invazivních druhů.