ZAPA beton

ZAPA beton a.s. je jedním z největších výrobců transportbetonu v Čechách i na Slovensku, poskytují ale i poradenské a jiné služby související se stavebnictvím. Výrobu přizpůsobují nejnovějším technologickým poznatkům a mezi své hlavní priority řadí udržitelný rozvoj a omezení negativních dopadů na životní prostředí. Jedním z jejich výrobků je i drenážní beton, který po aplikaci na parkoviště, cyklostezky či další plochy mimo jiné umožňuje šetrnější nakládání s dešťovou vodou ve městě. 

https://www.zapa.cz/cs