V ISTĚ pomáhají lidem jednoduše šetřit energie a tím přispívat k ochraně klimatu. Díky jejich smart produktům a službám mohou jejich zákazníci žít udržitelněji. ISTA ve školním roce 2021/2022 podpořila popularizaci tématu vody pokrytím nákladů našeho workshopu pro 5 škol či školek. Za tuto podporu škol moc děkujeme.

https://www.ista.com/cz/