Clim Accelerator

CIlm Acceleator pomáhá zvyšovat pozitivní dopad firmám, které řeší příčiny a následky klimatické změny a věnují se environmentálním tématům. V roce 2022 jsme se stali součástí akcelerace a získali jsme mnoho zajímavých kontaktů, profesionální poradenství a především grant, který nám pomohl se zlepšit ve své práci.

https://climaccelerator.impacthub.cz/