Workshopy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Interaktivní workshopy nabízíme pro mateřské, základní i střední školy.

Děti se pomocí interaktivní expozice a našich lektorů dozví o koloběhu pitné vody a jak s tímto vzácný zdrojem šetrněji hospodařit.


Workshop H2Ospodař! – Cesta vody

Počet žáků na workshopu

Workshopy jsou určené pro malé skupiny – maximálně pro jednu třídu do 30-ti žáků, půlená třída by však byla ideální. Menší počet zúčastněných zaručuje, že se naši lektoři budou plně věnovat jednotlivcům, čímž bude zajištěn intenzivnější a hlubší zážitek. Ten by měl následně vést k lepšímu porozumění celé problematiky a také, jak pevně doufáme, ke změně chování jednotlivců v souvislosti s nakládáním s pitnou vodou. 

Pro koho jsou workshopy určeny:

Workshopy umíme přizpůsobit různým věkovým skupinám. Pro každou skupinu máme sestaven konkrétní program. Všichni naši lektoři jsou absolventi vysokých škol a problematikou koloběhu vody se intenzivně zabývali jak během studia, tak následně po něm. Tím pádem umíme zodpovídat jak odborné dotazy, tak zvídavé otázky čistě praktického rázu. Mimo to jsou všichni zkušení animátoři, kteří ví, jak zaujmout dětské publikum. 

Struktura workshopu pro ZŠ a SŠ:

Workshop se skládá ze tří základních částí:

 • teoretická část – v tomto bloku lektor stručně představí jednotlivá probíraná témata (zajímavosti a fakta o vodě jako takové nejen v ČR, zpracování a výroba pitné vody, způsoby šetření pitné vody v domácnosti, fungování čistírny odpadních vod atd.) 
 • praktická část – za pomocí interaktivní výstavy a specifických činností se žáci sami zapojí do workshopu.
 • diskuze – kdykoliv během workshopu mají žáci možnost pokládat dotazy. Lektor také otvírá několik témat k diskuzi, která jsou následně probrána. 

Tyto jednotlivé části se vzájemně prolínají, aby měl workshop spád a vše do sebe zapadalo. 

Struktura workshopu pro MŠ:

Celým workshopem provází postavička kapičky, která vypráví dětem své trápení a hledá v nich hrdiny, kteří by ji pomohli. O čem se děti během workshopu dozvědí:

 • o koloběhu vody
 • jak vypadá dravé, ale i nevhodné uspořádání krajiny
 • o úpravě vody 
 • o spotřebě vody v domácnostech
 • o tipech na šetrné hospodaření s vodou

Doba trvání workshopu:

Optimální doba trvání celého workshopu je 45 minut pro ZŠ a SŠ, tedy jedna vyučovací hodina. Program pro MŠ je sestaven na 90 minut. 

Vždy se však přizpůsobujeme konkrétním potřebám dané instituce či kantora a jeho třídy. 

Co si účastníci odnesou domů:

Našim hlavním cílem je, aby žáci odcházeli domů s

 • poznáním, jak významnou roli hraje voda v nejen našich životech a z toho vyplývající zlepšení pozice v jejich hodnotovém žebříčku – úcta.
 • tipy, jak se chovat k tomuto přírodnímu zdroji ohleduplněji. 
 • dobrou náladou a pocitem užitečně stráveného času 🙂

Pro nový školní rok nově také nabízíme intenzivní program pro školy v podobě PROJEKTOVÝCH DNŮ

Celou nabídku pro MŠ můžete nalézt zde. program pro MŠ.

Zaujala Vás naše nabídka? 

Kontaktujte nás. Jsme tu pro Vás. Kontakt pro školy je:

skoly@h2ospodar.cz

tel: +420 724 770 980

....