Školení pro zaměstnance

Interaktivní expozice, osobní zapojení účastníků, individuální přístup…

Objednejte si interaktivní školení pro Vaše zaměstnance, kde se pomocí zábavného workshopu lidé dozví více o koloběhu pitné vody a jak vodou efektivně šetřit. 


Počet účastníků na školení:

Školení jsou určená pro malé skupiny. Optimální počet je 15 účastníků. Malý počet  zúčastněných zaručuje, že se naši lektoři budou plně věnovat individuálním potřebám zaměstnanců, čímž bude zajištěn intenzivnější a hlubší zážitek. Ten by měl následně vést k lepšímu porozumění celé problematiky a také, jak pevně doufáme, ke změně chování jednotlivců v souvislosti s hospodařením s pitnou vodou. 

Pro koho jsou školení určena:

Pro kohokoliv bez rozdílu dosaženého vzdělání či odbornosti. Vždy připravujeme individuální program pro klienta a bereme v potaz všechny jeho přání a faktory, které ovlivňují kvalitu celého školení. Všichni naši lektoři jsou absolventi VŠCHT a problematikou koloběhu pitné vody se intenzivně zabývali jak během studia, tak následně po něm. Tím pádem jsme schopni připravit jak přínosný seminář pro odbornou veřejnost, tak zajímavé školení pro laiky.

Struktura školení:

Školení se skládají ze tří základních částí:

  • Úvodní teoretická část – nejkratší část celého programu. V tomto bloku lektor stručně představí problematiku koloběhu pitné vody. 
  • Praktická část – za pomocí interaktivní výstavy a specifických činností se účastníci sami zapojí do workshopu.
  • Diskuze – v závěrečné diskuzi nastíní lektor tipy na to, jak lidé sami mohou efektivněji využívat pitnou vodu a povede diskuzi s účastníky, při které zodpoví všechny jejich dotazy. 

Doba trvání školení:

Optimální doba trvání celého školení je 1,5 hodiny. Nicméně umíme ho přizpůsobit dle přání klienta. 

Co si účastníci odnesou domů:

Našim hlavním cílem je, aby lidé odcházeli domů s

  • dobrou náladou a pocitem užitečně stráveného času :).
  • tipy, jak sami mohou doma šetřit vodou.
  • pochopením základních principů koloběhu pitné vody.
....