Poradenství

Konzultace, specializované přednášky, odborné publikace k problematice …

Potřebujete-li konzultaci či vypracovat případovou studii, není problém se na nás kdykoliv obrátit.


CO NABÍZÍME? 

H2Ospodař! je spolek sdružující odborníky zabývající se vodou a to hned z několika odvětví. Díky tomu jsme schopni nabídnout své poradenské a konzultační služby k tématu „cesta vody“, a to napříč obory.  

  • Jsme odborným garanty portálu voda.limited.
  • Připravujeme podklady pro novináře a spolupracujeme na popularizačních článcích o vodě.
  • Připravujeme případové studie a návrhy úsporných opatření a to jak pro domácnosti, tak velké firmy.

NÁVRH ŘEŠENÍ ÚSPORNÉHO VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO VÁŠ DŮM I ZAHRADU

  • Studie připravujeme jak pro již stojící domy, tak pro projekty vznikající na zelené louce.
  • Zabýváme se jak interiérem tak exteriérem domů, řešíme zahrady a její optimalizace z pohledu vsakování dešťové vody a zavlažování.  
  • Vždy předkládáme návratnost jednotlivých investic.
  • Na dům koukáme vždy jak na celek, který musí být v rovnováze se svým okolím. 
  • Studie obsahuje návrhy implementací již existujících technologií sloužících k úspoře vody. My sami žádnou technologii nevyvíjíme. 

Chcete vědět víc? Měli byste o takovouto studii zájem? Kontaktujte nás

....