Nabídka na veřejné akce v rámci hlavního města Prahy

Spolek H2Ospodař! pořádá popularizační workshopy s tématikou šetrného hospodaření s vodou. Vše je názorně ukazováno na velkých interaktivních modelech. Modely obsluhují dva lektoři, lidé, kteří problematiku vody vystudovali či ji studují. Naším hlavním cílem je budovat úctu k vodě a ukazovat, jak s ní šetrně hospodařit.

Interaktivní stánek H2Ospodař!

V současné době umíme nabídnout dva koncepty stanoviště – Voda v krajině a Cesta vody.

Voda v krajině

Účastníci akce se dozví, jak funguje distribuce vody na naší planetě a čím to je, že je potřeba s ní šetřit, ač je naše planeta „modrá“. Účastníci si na názorných modelech vyzkouší prvky krajiny a jejich schopnost vodu zadržet. Pochopí, jak je důležité s krajinou šetrně hospodařit a dozví se konkrétní možnosti, jak krajinu může měnit lidstvo, ale i oni, jako jednotlivec.

Cesta vody

Když ráno vstaneme, uděláme si snídani, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do školy či práce. Málokdy se ale zamyslíme nad tím, jak pitná voda vzniká a jak se dostává do našich domácností. Účastníci akce zjistí, kde vzniká pitná voda, kterou každý z nás využívá v množství přibližně 100 litrů za den, a kde pak končí. Odnesou si konkrétní typy, jak s vodou lépe nakládat.

Realizace programu na stánku

První varianta – Návštěvníci do stánku volně přicházejí a odcházejí z něj. Dle svého zájmu pracují s interaktivními modely, vše doprovázeno vysvětlením lektorů. Dva lektoři jsou schopni za den (8 hodin) odbavit cca 1 000 lidí.

Druhá varianta – V předem vyhlášené časy jsou realizovány jednotlivé workshopy. Dva lektoři jsou schopni za den (8 hodin) udělat 16 workshopů až pro 30 účastníků (celkem cca 500 lidí).

Kontakty

Web

Email

Telefon

www.h2ospodar.cz

info@h2ospodar.cz

724 770 980

Příloha

Leták s nabídkou na veřejné akce v rámci hl. m. Praha